Java-da dinamik bağlama və metodu ləğv etmə arasındakı fərq nədir?


cavab 1:
Sinif heyvan {public boşluq yemək () {System.out.println ("Hər şey"); }} Sinif at genişləndirilmiş heyvan {public boşluq yemək () {System.out.println ("Tərəvəz"); }} sinif sınağı {public static void main (String args []) {Animal obj; obj = yeni heyvan (); obj.eat (); obj = yeni at (); obj.eat (); }}
Bütün tərəvəzlər

cavab 2:

"Dinamik bağlama" ilə "həddən artıq yükləmə" metodu arasındakı fərqi soruşmaq istəmisiniz?

Metodların yenidən yazılması və virtual metodların çağırılması (dinamik bağlama) Java polimorfizmin iki hissəsidir və metodun yüklənməsindən bir qədər fərqlənir: eyni metodun adı, lakin fərqli imza.


cavab 3:

"Dinamik bağlama" ilə "həddən artıq yükləmə" metodu arasındakı fərqi soruşmaq istəmisiniz?

Metodların yenidən yazılması və virtual metodların çağırılması (dinamik bağlama) Java polimorfizmin iki hissəsidir və metodun yüklənməsindən bir qədər fərqlənir: eyni metodun adı, lakin fərqli imza.