Bir şeyə (akademik daxilində) nəzəri, metodik və empirik yanaşma arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Nəzəri cəhətdən - Yalnız kağızda.

Fərziyyələr burada edilir. Doğru və ya təsdiqlənməsini gözləyən təmiz bir forma.

Məsələn, "Qalaktikada bir milyon qara dəlik var". Hələ sübut edilməmiş və ya təkzib olunmayan bir ifadə.

Metodologiya - Bir ifadəni sübut etmək üçün proses və ya bir yanaşma. Bu da bir fərziyyə olmadan edilə bilər. Metodik bir yanaşma faktlara və ya məlum nömrələrə və tətbiqlərə başlayır və sonra suala cavab verir.

Empirik - müşahidə və hesablama yolu ilə təmizdir. Empirik bir dəyər və ya formula müşahidə ilə əldə edilir və əsasən sabitdir. Plank daimi və s.

Bütün bunlar akademiklərə aiddir.