Ən böyük 4 rəqəmli və ən kiçik 5 rəqəmli rəqəm arasındakı fərq nədir?


cavab 1:

Müsbət ədədlər üçün ən kiçik 5 rəqəmli nömrə = 10,000 və ən böyük 4 rəqəmli rəqəm = 9999. Aralarındakı fərq 1-dir.

Müsbət və mənfi ədədləri nəzərə alsaq, ən kiçik 5 rəqəmli rəqəm = -99999 və ən böyük 4 rəqəmli rəqəm = 9999. Aralarındakı fərq 109998-dir.